The state of the art through

excellent quality

Testimonials

(placeholder)
(placeholder)

"De klant krijgt een gebouw dat daadwerkelijk aansluit bij zijn of haar behoeften en verwachtingen"

"Flexibiliteit is de voorwaarde voor onze leefomgeving, Ecological begrijpt dat"

Ronald Plug, directeur - architect, Plug-In novatie

De grenzen tussen wonen, werken en recreëren vervagen en dientengevolge zijn Vinex-locaties en kantoorparken volkomen achterhaald. Ook scholenbouw gaat op de schop, je kunt immers overal en online theoretische kennis vergaren en daardoor komt de nadruk vooral op de integratie van onderwijs en het bedrijfsleven. In plaats van woningen, kantoren en scholen spreken wij liever over een leefomgeving. De P.A.S. Formule zorgt voor een goede basis om flexibel en efficiënt onze gebouwde omgeving te kunnen vormgeven. Wat ons vooral aanspreekt is dat de architect niet aan de zijlijn moet wachten totdat een omkaderde ontwerpopgave volgt, maar zijn/haar visie en expertise in het netwerk van gedreven specialisten kan inbrengen om samen te komen tot en goede ontwerpopgave en daardoor een goede en flexibele, dus duurzame, leefomgeving. Ecological voelt dat haarfijn aan en heeft een innovatief proces ontwikkeld om tot deze leefomgevingen te komen.

Duurzame Scholen Magazine

Het magazine is een coproductie van Stichting Duurzame Scholen en platform Duurzaam Gebouwd. De doelstelling is om schoolbesturen, gemeenten, opdrachtgevers, uitvoerders, adviseurs en andere belanghebbenden te informeren en te inspireren om met de verduurzaming van schoolgebouwen aan de slag te gaan.


Als je een gebouw wilt realiseren waarin de gebruiker centraal staat, dat twintig jaar garantie biedt op product en comfort, minstens energie neutraal is en gerealiseerd wordt tegen een goede prijs, dan moet je op zoek naar een efficiënter en effectiever bouwproces.

John Schraven, senior adviseur innovatiestrategie, TNO

Partijen gaan allianties met elkaar aan waardoor veel meer mogelijk wordt dan in de conventionele aanpak. Ik noem dat een vitale coalitie. Een coalitie van mensen die ieder een afzonderlijke expertise vertegenwoordigen en vanaf het begin gezamenlijk, in kleine stapjes, de vraag van de klant optimaal invullen. Daarmee is bouwen niet meer aanbodgedreven waarbij het fysieke product centraal staat, maar een dienstverlening waarbij de behoeften van de klant het uitgangspunt vormen. Daardoor krijgt de klant dus uiteindelijk een gebouw dat daadwerkelijk aansluit bij zijn of haar behoeften en verwachtingen.

(Re)Building the Future tijdens Building Holland 2015

(Re)Building the Future staat in het teken van het dichter bij elkaar brengen van partijen om samen “het nieuwe bouwen” naar een hoger niveau te tillen.


Het doel van Building Holland is het stimuleren van verbinding in de héle keten van de bouw, zodat er duurzame, slimme en efficiënte gebouwen worden ontwikkeld. De voorwaarde om aan deze eisen te kunnen voldoen is kennis en netwerk delen, van elkaar leren en in de gehele keten van de bouw beter gaan samenwerken om met verschillende partners te komen tot één totaaloplossing.


Delen van kennis in een branche overschrijdende omgeving leidt tot voorsprong in de markt. Daardoor fungeert het als een methode om te werken aan persoonlijke en bedrijfsmatige groei. Sprekers kwamen aan het woord en gaven het publiek een indruk van grote innovatieprojecten, concrete voorbeelden en succesverhalen.