The state of the art through

excellent quality

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

P.A.S. Formule

Arthur Koestler

"The more original an idea, the more obvious it seems afterwards"

Innovatieve denk-, organisatie- en werkwijze vanuit transitiemanagement

Ecological maakt binnen haar projecten gebruik van de P.A.S. Formule (People Autarkic Solutions). De P.A.S. Formule is een onderscheidende innovatieve denk-, organisatie- en werkwijze met een afsprakenstelsel gebaseerd op de procesmethodiek Industrialisation, Design, Build, Finance, Maintain en Operate (IDBFMO). Een model gebaseerd op integraal industrieel ontwerpen, realiseren en beheren vanuit een bedrijfskundige benadering.


De P.A.S. Formule is gebaseerd op Lean Six Sigma, een model dat ook in andere (automotive) bedrijfstakken succesvol wordt gehanteerd. Bedrijfstakken waarin de klant, verantwoorde exploitatie en duurzaamheid centraal staan met gezonde rendementen en nagenoeg geen faalkosten. Het gehanteerde afsprakenstelsel zorgt voor branche overschrijdende ketenintegratie en ketensamenwerking in combinatie met industrialisatie waardoor de P.A.S. Formule zorgt voor een succesvolle transitie van de huidige bouw, installatie, industrie en de ICT.


Uitgangspunten en resultaten

- De klant (mens) en het proces staan centraal;

- De klant heeft 1 aanspreekpunt en contractpartij via Ecological;

- Prestatie, prijs- en planningsgarantie door industrieel proces: bouwen wordt assembleren!;

- Ontwerpen van binnen naar buiten met ontkoppeld bouwen;

- Hoge kwaliteit door klantgericht "industrieel bouwen";

- Door Flexibel Comfort eenvoudig te anticiperen op demografische ontwikkelingen en hierdoor hogere levensloopbestendigheid;

- 20 jaar maximale service door te ontwikkelen op basis van Total Cost of Ownership.

De veranderende maatschappelijke ontwikkelingen kunnen niet meer ingevuld worden met de gangbare bouw- en installatietechnieken, processen, contractvormen en investerings- en exploitatiemodellen. De hiervoor noodzakelijke cultuurverandering vergt doorbraakinnovaties, onderscheidend vermogen, ondernemerschap en andere vormen van samenwerking.


Om deze andere wijze van denken, organiseren en werken mogelijk te maken is transitiemanagement benodigd. Onder leiding van transitiemanagers is over een periode van meer dan 20 jaar in samenwerking met toonaangevende marktpartijen en kennisinstituten onderzoek en ontwikkeling gedaan naar een fundamenteel andere wijze van denken, organiseren en werken.


Deze onderzoeken en ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe ontwerpvisie waarbij een zeer hoog ambitieniveau op gebied van duurzaamheid, flexibiliteit, functionaliteit, comfort en (leef)kwaliteit wordt nagestreefd. De nieuwe ontwerpvisie is gebaseerd op een ontkoppeld bouwproces vanuit een industrieel ontwerpproces. Een ontwerpvisie waarbij co-creatie en succesvolle ketensamenwerking op basis van assetmanagement centraal staan.


Ecological heeft deze nieuwe ontwerpvisie vertaald tot een innovatieve nieuwe platformarchitectuur, de P.A.S. Formule. Deze nieuwe platformarchitectuur is verwerkt tot een innovatief organisatie- en procesmodel. Voordeel van dit P.A.S. Model is dat er vanaf het begin, in alle fases van het proces grip is op het totale ontwerp-, realisatie-, en exploitatie-proces, waarmee de mogelijkheid van kwaliteit- en kostenbeïnvloeding groot is. Deze procesoptimalisatie leidt tot een vermindering van realisatie-, exploitatiekosten en realisatietijd en verhoging van de kwaliteit, flexibiliteit en functionaliteit met prestatiegaranties als resultaat.


De P.A.S. Formule is een nieuwe ontwerpvisie die resulteert in maatschappelijk verantwoorde leefomgevingen welke aanpasbaar zijn aan woon- en werksituaties en demografische ontwikkelingen. Leefomgevingen die gezond, functioneel en flexibel zijn en waar mensen zich prettig, gelukkig en veilig voelen en langer zelfstandig kunnen verblijven. Leefomgevingen die (minimaal) net zoveel energie opleveren als gebruiken, minimaal tot geen afval kennen en die in beheer veel lager is door de 20 jaar garantie op basis van assetmanagement.

P.A.S. Formule

IDBFMO

P.A.S. Factory

Klantgerichte industrialisatie

>20% goedkoper

30% efficiënter, faalkosten minimaliseren en 10% minder transport

Geld vrij voor duurzaamheid

Energie systemen in combinatie met ICT oplossingen

Voldoet aan demografische ontwikkelingen

Gezond, flexibel en functioneel vastgoed

Optimale balans emotie, ecologie en economie

Vitale leefomgeving met maximale service