The state of the art through

excellent quality

P.A.S. Factory

Henry Ford

"If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses"

Industrialisatie van het realisatieproces in samenwerking met de maakindustrie

Op basis van de ontwikkelde platformarchitectuur van de P.A.S. Formule worden ontwerpen vertaald tot componentniveau met als doelstelling het creëren van industriële 2D en 3D modulen in een automotive procesomgeving gelijk aan bijvoorbeeld de auto industrie.


De P.A.S. Factory is een model en afsprakenstelsel ontwikkeld voor de P.A.S. Formule die het mogelijk maakt projecten te vertalen tot modules die geassembleerd en gemonteerd kunnen worden op basis van logistieke processen in een fabrieksomgeving (Industrialisation-Design-Build).


De P.A.S. Factory is een fysieke omgeving (assemblagelocatie) die de mogelijkheid biedt om op een industriële werkwijze grootschalig componenten te engineeren, construeren en te assembleren tot 2D en 3D modules. Er wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk custom made geprefabriceerde producten van de bij de P.A.S. Formule betrokken maakindustrie die gezamenlijk met Ecological zorg dragen voor een gezamenlijk nieuw eindproduct met staalframetechnologie als basis.


De P.A.S. Factory is een omgeving die het mogelijk maakt om het realisatieproces volledig te vertalen tot een industrieel logistiek proces waarbij bouwen echt assembleren en monteren wordt met behulp van laaggeschoold personeel. Hierdoor krijgen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt of met een beperking de kans op een volwaardige plek in de maatschappij. In de P.A.S. Factory worden de modules al kant en klaar in optimale omstandigheden geassembleerd en getest waardoor een hoge kwaliteit en beheersing van faalkosten mogelijk wordt. Het gevolg is dat er geen sprake meer is van een traditionele bouwplaats maar van een montageproces met extreem korte realisatietijden.


Ecological ontwikkeld continu vraag gestuurd, in samenwerking met de maakindustrie, nieuwe systemen en modulen om te zorgen voor het blijvende innovatieve karakter en onderscheidend vermogen van de P.A.S. Factory.