The state of the art through

excellent quality

Onze aanpak

Missie

De missie van Ecological is om denkend vanuit de mens, het milieu en de maatschappij iedere uitdaging of vraagstuk in haar totaliteit te beschouwen om zo te komen tot een verantwoorde balans tussen emotie, ecologie en economie met als doel het creëren van duurzame en gezonde vitale leefomgevingen met maximale service.


Visie

Wij bieden duurzame, flexibele leefomgevingen waarin mensen gelukkig, gezond en comfortabel kunnen leven. Gebruikmakend van onze expertise op ICT, het sturen vanuit bewijslast, demografie en proces optimalisatie, garandeert dit betaalbare, efficiente maar vooral zelfvoorzienende leefomgevingen met maximale service.


Werkwijze

Ecological formeert voor elk project een team van multidisciplinaire visionaire experts en professionals die vanuit een nieuwe ontwerpvisie (P.A.S. Formule) de basis leggen voor een succesvolle businesscase. Een businesscase die op basis van de juiste modulering met een gemonitorde bewijslast met behulp van een helder afsprakenstelsel wordt vertaald tot een circulair industrieel ontwikkeld proces. Hiermee kunnen wij 20 jaar onderhoudsvrije vitale leefomgevingen garanderen op basis van Total Costs of Ownership met maximale service en comfort.

Albert Einstein

"No problem can be solved from the same level of consciousness that created it"