The state of the art through

excellent quality

Denkend vanuit de klant

leidt tot

een andere manier van werken

resulterend in

optimale samenwerking

met maximale service

Ecological

Wij bieden duurzame, flexibele (leef)omgevingen waarin mensen gelukkig, gezond en comfortabel kunnen leven. Gebruikmakend van onze expertise op ICT, het sturen vanuit bewijslast, demografie en proces optimalisatie, garandeert dit betaalbare, efficiënte maar vooral zelfvoorzienende leefomgevingen met maximale service.


Ecological realiseert tijdelijke (flexgoed) en permanente (vastgoed) oplossingen voor diverse functies te weten wonen, recreatie, kantoor en industrie, en is zich bewust van de noodzaak om zuinig om te gaan met energie en grondstoffen en te streven naar “zero waste”. Ecological (en haar partners) hebben zich gespecialiseerd op de gebieden van “Zero Waste” & ”Energie leverende objecten”. Ecological wil deze autarkische omgevingen realiseren met de best beschikbare technieken en methodieken.


Het doel van Ecological is om uit de geproduceerde afvalstromen, producten te realiseren die nuttig zijn voor gebruik binnen deze duurzame, flexibele leefomgevingen, dan wel kosten reducerend te werken. Ecological ziet objecten als een op zichzelf staande energiecentrale die multifunctionele gebruiksruimte moet kunnen faciliteren en in haar eigen energiebehoefte dient te kunnen voorzien.

Home

"The ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do."

Steve Jobs